سبک جرجین(Georgian)

عبارتی است که درمورد معماری و طراحی بریتانیا در دوران جورج اول ، دوم ، سوم و چهارم. یعنی از سال 1714 تا 1830 به کار گرفت

زمانی طولانی از احیای سبک پالادین تا سبک ریجنسی به طول انجامید. این زمان گاهی عصر شکوه نامیده میشود که عصر طراحی بریتانیا در هر زمینه ای بود.

در این دوره طراحی وسایل تغیر اندکی نمود

وسایل ملکه آن در این دوره هنوز متداول بود اساسا چیزی که تغیر کرد نوع تزئین وسایل ملکه آن بود. پس این دوره عصر دکور وسایل ملکه آن نام گرفت

اهمیت چوب ماهگونی یا چوب درخت ماهون در نجاری از نظر تغییر رنگو گره های این چوب . یعنی پس از نیم قرن استفاده از چوب گردو و بلوط ، به استفاده از چوب ماهگون روی آوردند.

حکاکی های زیاد و نقوش مختلف از مشخصات این سبک میباشد.

cabriol legs سبک ملکه آن تبدیل به پایه های کوتاهتر و خمیده تر شد و استفاده از پایه های چنگال و توب رواج داشت.

/ 0 نظر / 64 بازدید