سبک فدرال(Federal)

ویژگی های این سبک وضوح فرم ، سادگی، استفاده ی محدود و هوشمندانه از رنگ و نیز سنجیدگی و روشنی در پرداختن به جزئیات بود و به شدت تحت تاثیر آثار رابرت آدام بود.

مشخصه های ساختمانی این سبک: نمای متقارن و غالبا دارای رواق ورودی غول آسا(گاهی گنبددار) ، معمولا ساخت آجری با دیوار چینی کله راسته و بند های ملات نازک یا تخته های لب تیز روی کلاف چوبی با تخته های نبش ، هره ای که طبقه ی اول را از طبقه ی دوم جدا میکند.رجنام ابزار خورده دارای افریز و سنگ نبش دونبش ، عناصر تزئینی کلاسیک مانند ریسه ی گل ، زنجیره ی دندانه ای و ابزار های بیضه ی پیکانی.

در ایالات جنوبی آمریکا:

پنجره های کشویی دو تکه ، نعل در کارگاه های سنگی روی پنجره هایی که غالبا پشت پنجره ای کرکره ای قرار داشتن،درگاه های پرتزئین شامل ستون های نسبتا باریک و ستون نماهای قدی یا قاب بندی برای ایجاد دالان ورودی ، پنجره ی خورشیدی با ردیفی از  جام های شیشه ای مستطیل روی قاب در.

غالبا بین سبک فدرال و سبک آدام به صورتی که در کوچ نشین های آمریکایی متداول بود تمایز قائل نمی شوند. یا تفاوت ناچیزی بین آنها قائل میشوند. زیرا این دو سبک وجوه تشابه فراوانی دارند.


/ 1 نظر / 112 بازدید
عادل

خوبه ... ادامه بده[گل]